Säkerhet och Intelligens

Linjedetektorer 100m

Vi erbjuder ett antal nertagna larmprodukter till kanonpriser. Produkterna är begagnade men är samtliga funktions- och kvalitetstestade. 3 månaders garanti på alla fyndprodukter. Ange antal och vilka produkter som ni är intresserade så ger vi er en offert och ytterligare information om produkterna.

OPTEX linjedetektorer kan bevaka området längs husfasader eller monteras på utvalda platser för områdesbevakning.

Linjedetektorerna monteras parvis med en sändare och en mottagare. När linjerna bryts till 100% ger detektorerna larm. 99% ger inget larm vilket gör linjedetektorerna mycket säkra mot falsklarm i jämförelse mot andra detektortyper.

Aktiva linjedetektorer med dubbla pulsmodulerade IR-strålar, för utom och inomhusanvändning.

Räckvidden för AX-350 är 100 m.

Detektorerna har en mycket hög tolerans mot störningar i avkänningsfälten. Upp till 99 procent av energin kan gå förlorad genom regn, dimma eller fallande löv utan att larm utlöses. Detektering sker när båda strålarna bryts samtidigt.

Genom AGC (= Automatisk känslighetsjustering styrd av omgivningen) och ställbar avbrottstid kompenseras för omgivande störningar, samtidigt som logiken kräver påverkan i två kanaler samtidigt.

Vid störningar av t.ex. dimma, snö eller regn ges störningslarm över växlande reläutgången ”DQ”. ”Antifrost”-design medger funktion även när detektorerna är helt täckta av frost och snö. Utomhusmiljö med både regn och snö, ställer mycket höga krav på att bästa tänkbara detektorer används!

Denna produkt är en fyndvara med specialpris.

Pris: 1 450 SEK